Περιήγηση στο εργοστάσιο

image1

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ

image2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

image3

ΚΟΚΚΙΝΟ

image4

ΚΟΛΛΗ

image5

ΠΙΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

image6

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

image7

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ